Nos conditions de livraison.

VII. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. dostarczone do Paczkomatu.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Dostarczamy produkty do każdego miejsca w Polsce i na świecie. Stale poszerzamy naszą listę przewoźników, aby dać naszym klientom swobodę przy wyborze dostawcy produktu. Dla każdego zamówienia przekraczającego kwotę powyżej 150 zł oferujemy darmową wysyłkę dowolnym przewoźnikiem!

Tabela dostępnych dostawców i przewoźników w naszym sklepie: 

InPost Paczkomaty 24/7

Czas realizacji do 1-2 dni robocze. Opcja dostarczania paczek do Paczkomatów.

8,99 zł brutto
Paczka inpost weekend

InPost Paczkomaty 24/7 w weekend

Czas realizacji 1-2 dni robocze. Opcja dostarczania paczek do Paczkomatów w weekend. Usługa dostępna od czwartku godz. 20:00 do soboty godz 13:00

9,99 zł brutto
Kurier inpost przedpłata

InPost kurier przedpłata

Czas realizacji do 2-3 dni roboczych. Przy tej opcji obowiązuje opłacenie zamówienia z góry.

12,50 zł brutto
Kurier inpost pobranie

InPost kurier pobranie

Czas realizacji do 2-3 dni robocze. Wybierz tą opcję jeżeli chcesz zapłacić za paczkę przy odbiorze kurierowi.

14,80 zł brutto
GLS kurier przedpłata

GLS kurier przedpłata

Czas realizacji do 2-3 dni roboczych. Przy tej opcji obowiązuje opłacenie zamówienia z góry.

16,50 zł brutto
GLS kurier pobranie

GLS kurier pobranie

Czas realizacji do 2-3 dni roboczych. Wybierz tą opcję jeżeli chcesz zapłacić za paczkę przy odbiorze kurierowi.

20,00 zł brutto

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Produit ajouté à la liste de souhaits
Produit ajouté pour comparer.

Jposhop vous demande d'accepter les cookies liés à la performance du service, aux sites de réseaux sociaux et au contenu publicitaire. Les cookies liés aux réseaux sociaux et aux contenus publicitaires appartenant à des tiers permettent l'utilisation de fonctionnalités sociales et l'affichage de contenus publicitaires personnalisés. Vous trouverez plus d'informations sur les cookies et le traitement des données personnelles dans la politique de confidentialité et la politique en matière de cookies. Acceptez-vous ces cookies et le traitement des données personnelles associé ?